Doji Yuijiro

Ehemann von Doji Aiko, Poet

Description:
Bio:

Doji Yuijiro

Otokodate Aidan